×

هشدار

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

ایزو 17025 ویکی ایزو

17025viki

ايزو/آي اي سي 17025


ايزو/آي اي سي 17025:2005 يک استاندارد بين المللي است که براي تائيد صلاحيت آزمايشگاه ها تهيه شده. اين استاندارد داراي الزامات سيستم مديريت کيفيت است به همراه الزاماتي فني براي تضمين اين نکته که هر آزمايشگاه براي انجام آزمايشات خاص و ويژه داراي تجهيزات و تخصص لازم است. ايزو 17025 را نبايد با ايزو 9001 اشتباه گرفت، زيرا ايزو 9001 فقط مختص سيستم هاي مديريت کيفيت است. ايزو 9001 صلاحيت فني يک شرکت نظارتي را ارزيابي نمي کند و نبايد آن را به عنوان جايگزيني «قابل قبول» براي ايزو 17025 در نظر گرفت.


الزامات 17025 در 14 بخش اصلي زير قرار مي گيرند:

1. الزامات اجرايي
2. الزامات استقلال، بي طرفي، ادغام
3. قابليت اعتماد
4. سازمان و مديريت
5. سيستم کيفيت
6. پرسنل
7. تاسيسات و تجهيزات
8. روش و راهکارهاي نظارتي
9. مديريت نمونه ها و آيتم هاي بازرسي
10. کنترل مدارک
11. گزارشات بازرسي و گواهينامه هاي بازرسي
12. بستن قرارداد فرعي
13. شکايات و درخواست ها
14. همکاري با ساير شرکت هاي بازرسي


مزاياي ايزو 17025:2005

• نشان دهنده يک سيستم مديريت کيفيت معتبر و کارآمد که نتايج آزمايشگاهي قابل اطميناني توليد مي کند.
• مزيت رقابتي در بازار
• پذيرش بين المللي گزارشات آزمايشگاهي

الزامات کلي براي مطابقت آزمايشگاه ها

• شرکت هاي اعتبار بخشي که صلاحيت آزمايشگاه ها را تشخيص مي دهند بايد از اين استاندارد بين المللي به عنوان اساس کار اعتبار بخشي خود استفاده کنند.
• افزايش استفاده از سيستم هاي مديريت بطور کلي آزمايشگاه ها (که بخشي از سازمانهاي بزرگ را تشکيل داده اند و يا خدمات مختلف ارائه مي کنند) را وادار به اجراي يک سيستم مديريت کيفيت مطابق با ايزو 9001 نموده است که با خدمات آزمايشي و کاليبراسيون مرتبط است.
• آزمايشگاه هايي که با اين استاندارد بين المللي منطبق باشند با ايزو 9001 نيز مطابقت خواهند داشت.
• مطابقت با ايزو 9001 به تنهايي نشان دهنده صلاحيت آزمايشگاه در تهيه نتايج و داده هاي فني معتبر نيست. همچنين صلاحيت آزمايشگاه در رابطه با ايزو 17025 دليل مطابق سيستم مديريت کيفيت آن با الزامات ايزو 9001 نمي شود.
• اگر آزمايشگاه ها استاندارد 17025 را اجرا کنند پذيرش نتايج آزمايش در کشورهاي ديگر راحت تر صورت مي پذيرد. استفاده از اين استاندارد بين المللي همکاري بين آزمايشگاه و ساير شرکت ها را نيز آسان مي سازد، و به تبادل اطلاعات و تجارب، و هماهنگ سازي استانداردها و راهکار ها کمک مي رساند.
• اين استاندارد بين المللي الزامات کلي براي صلاحيت در اجراي آزمايش، کاليبراسيون و نمونه گيري را ارائه مي کند. اين ايزو به آزمايشات انجام شده با استفاده از روش هاي استاندارد، روش هاي غير استاندارد و روش هاي آزمايشگاهي مي پردازد.
• اين استاندارد بين المللي براي انواع آزمايشگاه ها فارق از تعداد پرسنل و وسعت آزمايشات آنها قابل کاربرد است. ممکن است مشتريان آزمايشگاه، مقامات قانون گذار و شرکت هاي اعتبار بخشي نيز براي درک بهتر صلاحيت آزمايشگاه ها از اين استاندارد استفاده کنند. اين استاندارد مورد استفاده آزمايشگاه هايي است که درصدد توسعه سيستم مديريت عملکرد کيفي، نظارتي و فني خود هستند. ايزو 17025 به منظور کسب گواهينامه استفاده نمي شود.
• واژه سيستم مديريت در اين استاندارد به معني سيستم هاي نظارتي فني و کيفي است که عملکرد آزمايشگاه را اداره مي کنند. مطابقت با الزامات قانوني و ايمني عملکرد آزمايشگاه ها در اين استاندارد پرداخته نشده.

 

درباره شرکت

ما مسیر بهترین بودن را شناخته و حدود یک دهه است که در آن گام بر می داریم و در طی سال های گذشته توانسته ایم رضایت کامل کارفرمایان خود را با وجود مشکلات موجود از قبیل تحریم های برخی شرکت های گواهی دهنده به دست آوریم و این مهم به یُمن متکی نبودن ما به یک شرکت گواهی دهنده و اخذ نمایندگی از تعداد زیادی از شرکت های گواهی دهنده اروپایی و امریکای شمالی می باشد .

نظرات مشتریان

علی رفیعی
oxinfd.com
2014-02-08, 21:38
از نظم و دقت در کار شرکت شما بسیار راضی هستم. امیدوارم همیشه موفق باشید
بخمن شعبان
oxinfd.com
2014-02-08, 21:26
مراتب قدردانی و تشکر را از شرکت راژمان و شخص مهندس یاوری دارم
JoomShaper