×

Warning

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
JLIB_APPLICATION_ERROR_LIBRARY_NOT_LOADING
Error loading component: com_k2, Component not found.

ایزو 14001 ویکی ایزو

14001viki

ایزو 14001:2004 سیستم مدیریت محیط زیست


نشان دهنده مسئولیت سازمان نسبت به محیط زیست


مصرف کنندگان، مشتریان و سهامداران بطور فزاینده ای خواهان محصولات و خدماتی هستند که نسبت به محیط زیست دارای مسئولیت هستند. آنها از شرکت ها انتظار دارند با استاندارد های زیست محیطی منطبق باشند و تعهد خود را به محیط زیست روزانه در عملکرد روزانه نمایش دهند. مشتریان خواهان مدرکی برای این تعهد هستند، و این فرصتی برای شرکت هاست تا فعالیت های دوستدار محیط زیست خود را ارتقا دهند.
ایزو 14001 یک استاندارد بین المللی است که برای اجرای یک سیستم مدیریت زیست محیطی موثر چهارچوب کاری تعیین می کند. این استاندارد برای برقراری تعادلی ظریف بین حفظ سود دهی و کاهش اثرات زیست محیطی طراحی شده.
گواهینامه این این ایزو به سازمان ها کمک میک ند تعهد خود را نسبت به محیط زیست نمایش دهند. این استاندارد برای مدیریت موثرتر جنبه های زیست محیطی فعالیت های تجاری راهنمایی ارائه می کند، درحالی که حفظ محیط زیست، پیشگیری از آلودگی و نیاز های اجتماعی-اقتصادی را در نظر دارد.
به علاوه به سازمان ها اطمینان می دهد که مطابق قوانین زیست محیطی عمل می کنند و ریسک جریمه شدن و منازعات قضایی محتمل را کاهش می دهد. نشان دادن تعهد نسبت به محیط زیست فرصت های تجاری تازه ای با مشریانی که درمورد مسائل زیست محیطی آگاهی دارند به وجود می آورد. همچنین این کار اخلاق و محیط کار کارمند را بهبود می دهد. مطابقت با ایزو 14001 همچنین به سازمان کمک می کند از انرژی و منابع بهتر استفاده کنند و هزینه ها را در طول زمان کاهش دهند.
ما همه بر محیط زیست اثر می گذاریم. از انتشار گازهای حاصل از احتراق سوخت های فسیلی برای گرمایش ادارات و سوخت ماشین ها گرفته تا کاهش منابع طبیعی مانند مصرف آب یا استفاده از کاغذ.


بنابراین ایزو 14001 مربوط به این سازمان ها است:
• یک سایت عملیاتی کوچک تا شرکت های چند ملیتی
• شرکت های با ریسک بالا تا سازمانهای خدماتی با ریسک پائین
• صنایع تولیدی، تحلیلی و خدماتی؛ شامل دولت های محلی
• تمام بخش های صنعتی اعم از بخش های خصوصی و عمومی
• تولید کنندگان اصلی وسایل و تامین کنندگان آنها


مزایا گواهینامه ایزو 14001:
گواهینامه ایزو 14001 به ما اجازه می دهد:
• مطابقت خود را با قوانین به دولت و قانون گذار نشان دهیم.
• تعهد زیست محیطی خود را به سهامداران نشان دهیم.
• تفکر رو به جلو و رویکرد نوآورانه خود را به مشتریان و کارمندان نشان دهیم.
• به شرکای تجاری و مشتریان جدید دسترسی داشته باشیم.
• اکنون و در آینده ریسک های زیست محیطی را بهتر مدیریت کنیم.
• بصورت به القوه هزینه های بیمه بدهی عمومی را کاهش دهیم یا از بین ببریم.
• با کاهش مصرف انرژی و استفاده از منابع طبیعی هزینه های عملیاتی را کاهش دهیم.
• جرائم و هزینه های پاکسازی را کاهش دهیم.
• شهرت تجاری خود را افزایش دهیم.

نظرات مشتریان

علی رفیعی
oxinfd.com
2014-02-08, 21:38
از نظم و دقت در کار شرکت شما بسیار راضی هستم. امیدوارم همیشه موفق باشید
بخمن شعبان
oxinfd.com
2014-02-08, 21:26
مراتب قدردانی و تشکر را از شرکت راژمان و شخص مهندس یاوری دارم
JoomShaper